Tinh dầu đơn chất

Giải pháp tiếp thị mùi hương vượt trội dành cho doanh nghiệp!

Tinh dầu nhập khẩu

Tinh Dầu Cam Ngọt – Orange

(19956) 470,000

Tinh dầu nhập khẩu

Tinh Dầu Bạc Hà 50%- Peppermint

(1271) 640,000
(1271) 640,000
(1330) 730,000
(1288) 550,000

Tinh dầu nhập khẩu

Tinh Dầu Sả Java – Citronela

(1265) 9
(1285) 9
(1296) 1,070,000